MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

(VEFA ULUSLARARASI TOPTAN GIDA PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ)

 

MADDE 1- KONU VE KAPSAM

İşbu satış sözleşmesi, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne uygun olarak düzenlenmiş bir Mesafeli Satış Sözleşmesi (Sözleşme)’ dir. Sözleşmenin konusu, MÜŞTERİ'nın SATICI'ya ait VEFA ULUSLARARASI TOPTAN GIDA PAZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Taraflar işbu Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

MADDE 2- TARAFLAR

1. SATICI:

Ünvan : VEFA ULUSLARARASI TOPTAN GIDA PAZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ

Adres : Tepeören Mah. Eski Ankara Asfaltı Caddesi No: 136/D Akfırat-Tuzla / İstanbul

Telefon :0850 308 25 15

Fax :0850 308 25 15

E-mail:[email protected]

Mersis No: 0883031376700028

2. MÜŞTERİ:

Teslim edilecek kişi: [Müşteri Adı]

Teslimat Adresi: [Müşteri Adresi]

Telefon: [Müşteri telefon numarası]

E-mail: [Müşteri e-mail adresi]

MADDE 3- FATURA BİLGİSİ

Adı/Soyadı/Unvanı: [Müşteri Adı]

Adres: [Müşteri Adresi]

Telefon: [Müşteri telefon numarası]

E-posta: [Müşteri e-mail adresi]

MADDE 4- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Tarih :

Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi, satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.

Ödeme şekli: Kredi Kartı

Teslimat adresi: [Müşteri Adresi]

Kredi Kartı ile Toplam … ₺

Müşteri, VEFA ULUSLARARASI TOPTAN GIDA PAZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ (Farksepeti) internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

Ürün Adı Adet Toplam Ürün Tutarı

MADDE 5- ÜCRETLER VE TAHSİLİ

5.1- Müşteri, sipariş öncesinde internet sitesi üzerinden, ürün satış fiyatı, teslimat masrafları, taşıma bedelleri ve diğer her türlü vergi, resim, harç gibi ek ücretlere ilişkin olarak bilgilendirilmiştir. Bu ücretlerin tamamı, müşterinin giriş yaptığı ve seçtiği kredi kartından, sipariş verildiğinde derhal tahsil edilecektir.

5.2- Herhangi bir nedenle müşteri tarafından ürün bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka/finans kuruşu tarafından iptal edilirse, Farksepeti, teslim yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.3- Ürünün tesliminden sonra müşteriye ait kredi kartının müşterinin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Farksepeti’ne ödememesi halinde, müşterinin kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 (üç) gün içinde Farksepeti’ne gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ve ürüne gelen zararlardan sorumluluk müşteriye aittir.

5.4- Müşteri ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün müşteriye teslimi öncesinde, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini müşteriden talep edebilir. Müşterinin talebe konu bilgi ve belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, ilgili taleplerin 24 (yirmi dört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

5.5- Müşteri her koşulda, Farksepeti’ne olan borçlarını ifada temerrüde düşmesi halinde, borcu gecikmeli ifasından dolayı Farksepeti’nin uğradığı zarar ve ziyanı tazmin edeceğini kabul eder.

5.6- Müşteri, kredi kartı ile yaptığı ödemelerinde kredi kartı faiz oranlarının, müşteri ile banka arasındaki sözleşme kapsamında uygulanacağını kabul eder.

5.7- Kredi kartı ile alınmış ürün için cayma hakkının kullanılması veya ürünün başka herhangi bir sebeple iadesi veya siparişin iptal edilmesi durumunda Farksepeti, ürün bedelinin kredi kartına iadesini, ilgili bankanın prosedürlerine göre yapmaktadır.

5.8- Ürünün, internet sitesi üzerinden belirlenen alıcıya teslimi öncesinde siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, Farksepeti, siparişi iptal edebilir.

5.9- Müşteriye bir hediye çeki tanımlanmış olması halinde, müşteri hediye çekini süresi içinde kullanmaz veya hediye çekini kullanım koşullarına aykırı ya da suiistimal edecek şekilde kullanırsa siparişin iptal edilmesi durumunda, müşteri hiçbir geri ödeme veya telafi talep edemez.

MADDE 6- GENEL HÜKÜMLER

6.1- Farksepeti, Ön Bilgilendirme Formu’nda müşteri bilgilendirmesini 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak gerçekleştirmiştir.

6.2- Müşteri, internet sitesindeki sözleşme konusu ürünün temel özellik ve niteliklerini, satış fiyatını, ödeme şeklini, teslimatına ilişkin Ön Bilgilendirme Formunu okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul eder.

6.3- Müşterinin Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından önce, Farksepeti tarafından kendisine mevzuat uyarınca verilmesi zorunlu tüm bilgileri doğru ve eksiksiz olarak verildiğini kabul eder.

6.4- Müşteri, tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini Ön Bilgilendirme Formunda yer alan SATICI iletişim bilgilerine ve/veya internet sitesinin sağladığı kanallarla ulaştırabilirler

6.5- Farksepeti, Sözleşme'den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan müşteriyi bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürünü tedarik edebilir.

6.6- Farksepeti, internet sitesi üzerinden duyurulan zamanlarda sipariş edilebilecek ürün adetlerine kısıtlama getirilebilir. Müşterinin internet sitesinden yapılan duyurularda belirtilen adetin üzerinde ürün sipariş etmesi halinde siparişler iptal edilebilecek ve yasal süresi içerisinde ürün bedelleri müşteriye iade edilecektir. Müşteri işbu hususları kabul ederek siparişini oluşturduğunu, adet sınırlamasını geçen siparişlerde Farksepeti’nin siparişi iptal etme hakkının olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 7- CAYMA HAKKI

7.1- Müşteri cayma hakkının kapsamı ve kullanma koşullarına ilişkin olarak Ön Bilgilendirme Formu’nda detaylı olarak bilgilendirilmiştir.

7.2- İlgili bilgilendirmede açıklandığı üzere cayma hakkının kullanılması için öngörülen 14 (on dört) günlük süre içinde Farksepeti’ne faks, e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün kullanılmamış ve ambalajının açılmamış olması şarttır. Ayrıca bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya müşteriye teslim edilen ürünün Farksepeti’ne gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 14 (on dört) gün içinde ürün bedeli müşteriye iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.

7.3- Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli Farksepeti tarafından karşılanır.

7.4- Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, ambalajı açılmış ürünler, kullanılmış ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.

MADDE 8- TESLİMAT

8.1- Müşteri’nin Farksepeti’nden satın almış olduğu ürün, internet sitesi üzerinden belirlediği, Ön Bilgilendirme Formu’nda açıkça yer alan adreste bulunan kişi/kişilere teslim edilecektir.

8.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için müşterinin yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde, ön bilgiler içinde açıklanan ve bağlayıcı olmayıp sadece tahmini olan süreler içinde müşteri veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

8.3- Ürünün teslimatı, Farksepeti’nin stokunun müsait olması ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen süre içerisinde gerçekleştirilir.

8.4- Müşterinin veya teslim edilecek kişinin teslim anında adreste bulunmaması durumunda müşterinin ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden Farksepeti sorumlu değildir.

8.5- Müşterinin veya teslim edilecek kişinin adresinde bulunmaması veya adres bilgilerinin yanlış verilmesinden dolayı, müşterinin ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün müşterinin kusurundan dolayı beklemiş olması ve/veya ürünün teslim edilememesi nedeniyle Farksepeti’ne iade edilmesinden dolayı oluşan giderler müşteriye aittir.

8.6- Farksepeti, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım klavuzları, işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, standartlara uygun şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dahilinde ifa etmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi beyan ve taahhüt eder.

8.7- Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Farksepeti ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

8.8- Farksepeti, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar ve teslimatın gerçekleşmesini engelleyen objektif nedenler sebebiyle sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu müşteriye bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde müşteri siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Müşterinin siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 (on dört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

MADDE 9- ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLEN HUSUSLAR VE MÜŞTERİNİN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

9.1- Müşteri, internet sitesi üzerinden işbu Sözleşme'yi kabulü ile sözleşmenin kurulması ve ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce internet sitesindeki ilgili tüm genel-özel açıklamaları incelediğini, Ön Bilgilendirme Formunu okuduğunu, anladığını ve kendisine aşağıdaki gerekli bilgilendirmelerin yapıldığını kabul eder.

 1. a) ATICI'nın unvan, adres ve tüm iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,

 2. b) Ürünler için SATICI tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,

 3. c) Sözleşme konusu ürünlerin ödeme yöntem-araçları ile ürünlerin temel özellik ve nitelikleri, vergiler ve masraflar da dahil toplam fiyatı,

 4. d) Ürünlerin müşteriye taslimine ilişkin bilgiler,

 5. e) Sözleşme'nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda tarafların sorumlulukları,

 6. f) Müşterinin cayma hakkına sahip olmadığı ürün/ürünler/ürün grupları,

 7. g) ALICI’nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda ALICI’nın cayma hakkını kaybedeceği,

 8. h) Cayma hakkının nasıl kullanılacağı, talebin nasıl iletileceği, cayma hakkının kullanılamaması, neticesi ve bu işlemlerde takip edilen hususları,

 9. i) Müşterinin, internet sitesinde uygulanabilecek çeşitli fırsatlara ilişkin yararlanma koşullarının detayları,

 10. j) Sözleşmeye ilişkin verilerin Satıcı tarafından üç yıl süre ile nezdinde saklayabileceği,

 11. k) Uyuşmazlık hallerinde müşterinin SATICI’ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvuru yolları olan 6502 Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri'ne başvuru yapabileceği.

9.2- Müşteri, internet sitesine üye olurken paylaştığı bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle Farksepeti’nin uğrayacağı tüm zararları, Farksepeti’nin bildirimi üzerine derhal tazmin edeceğini taahhüt eder.

9.3- Farksepeti, internet sitesinde ilan ettiği promosyonları/kampanyaları ve hediye çeklerinin geçerliğini dilediği zaman durdurma, güncelleme veya koşullarını değiştirme hakkına sahiptir. Müşteri, internet sitesi üzerinden vereceği her bir sipariş öncesi ilgili promosyon/kampanya, hediye çeki kullanım koşullarını incelemesi gerekmektedir.

9.4- Müşteri, sözleşme konusu ürünleri teslim almadan önce muayene etmelidir. Teslim alınan ürün, müşterinin siparişteki taleplerine uygun, hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Ezik, kırık, ambalajı yırtılmış, yıpranmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü teslim alması veya eksik bir ürüne ilişkin Farksepeti’ne derhal bildirimde bulunmaması halinde, sorumluluk müşteriye aittir.

9.5- Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, müşteriye aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa ürün kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

9.6- Müşterinin veya teslim edilecek kişinin adresinin yanlış verilmiş olması veya adresinde bulunmamasından dolayı ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün müşterinin kusurundan dolayı beklemiş olması ve/veya ürünün teslim edilememesi nedeniyle Farksepeti’ne iade edilmesinden dolayı oluşan her türlü giderlerin de müşteriye ait olduğunu ve Farksepeti’nin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.7- 10 adet ve üzeri alımlarda Farksepeti iptal etme hakkını saklı tutar.

MADDE 10- GÖREVLİ VE YETKİLİ YARGILAMA MAKAMLARI

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, bu parasal değeri aşan uyuşmazlıklarda müşterinin veya Farksepeti’nin yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri görevli ve yetkilidir.

MADDE 11- DELİL SÖZLEŞMESİ

Müşteri, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda Farksepeti’nin resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, ilgili bu 11. maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 12- YÜRÜRLÜK

Müşterinin, internet sitesi üzerindeki “Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni okudum ve kabul ediyorum” seçeneğini onaylaması ile Ön Bilgilendirme Formu ve 12 (on iki) maddeden ibaret iş bu Sözleşme’nin tüm koşulları derhal yürürlüğe girer.
 

SATICI

VEFA ULUSLARARASI TOPTAN GIDA PAZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ

ALICI

[Müşteri Adı]

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
// //
Çerez Kullanımı

Bu sitede çerez kullanılmaktadır. Hangi çerezlerin kullanıldığını görmek ve yönetmek için tıklayınız.