KVKK Aydınlatma Metni
KVKK Başvuru Formu
Mesafeli Satışlar Sözleşmesi
Ön Bilgilendirme Formu

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ

Vefa Uluslararası Toptan Gıda Paz.San.Tic.Ltd.Şti – farksepeti.com, (bundan sonra Farksepeti) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi uyarınca hazırladığımız ve şirketin kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız;

1- VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNDEN SORUMLU KİŞİ VE TEMSİLCİSİ KİMDİR?

Bizim ile paylaşacağınız kişisel verileriniz, Tepeören mahallesi Eski Ankara Asfaltı Üzeri no:136/D Tuzla/İstanbul adresinde mukim, ticaret sicil gazetesine 811538 no ile kayıtlı, 0883031376700028 mersis no’ lu, Tuzla Vergi Dairesi, 8830313767 no’ lu vergi mükellefi, Farksepeti tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda açıklayacağımız kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.

Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:

Adres : Tepeören mahallesi Eski Ankara Asfaltı Üzeri no:136/D Tuzla/İstanbul

Telefon : 08503082515

E-posta : [email protected]

İnternet sitesi : www.farksepeti.com

2- KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ AMAÇLARLA İŞLENEBİLİR?

Kişisel verileriniz, Farksepeti web sitemize üye olduğunuz veya alışveriş yaptığınız ya da çevrimiçi olarak ürünlerimizi incelediğiniz, site üzerinde işlemler yaptığınız sırada, çağrı merkezimiz ile iletişim kurduğunuzda veya yazılı başvuruda bulunduğunuzda depolanmakta ve işlenmektedir. Açık rızanıza bağlı olarak bizim ile paylaşmış olduğunuz bu kişisel verilerinize ilişkin veri işleme işi, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru olarak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yalnızca aşağıda açıklanan amaçlarımız çerçevesinde:

 • Müşterilerimize pazar sağlama ve güvenli bir alışveriş fırsatı sunma
 • Web sitesi üzerinden işlem yapan müşterilerimizin kimlik doğrulama süreçlerini gerçekleştirme, site üyelik işlemlerini yapma ve müşterilerimizi site üyelik haklarından yararlandırma
 • Müşterilerimize web sitesi aracılığıyla alışveriş yapabilme, ilgili ürün ve hizmetlere ilişkin talep veya şikayetlerine ilişkin müşterilerimiz ile iletişim kurulabilme
 • Müşterilerimizden gelen çağrıları karşılama, hizmetlerimize yönelik şikâyetler olması durumunda bunu çözme ve müşterilerimizin destek ihtiyaçlarına cevap verme
 • Sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçleri yürütme
 • Siparişlere ilişkin fatura ve muhasebe kayıtlarını oluşturma
 • Hizmetimizin işleyişini planlanma, yönetme ve denetlenme
 • Sipariş ve ödemelerin alınması ile siparişlerin teslim edilmesi süreçlerini yürütme
 • Lojistik, kargo faaliyetlerini yürütme ve teslimat süreçlerinin takibini yapma
 • Müşteri memnuniyetine yönelik çalışmalar yürütme
 • Reklam, kampanya ve promosyon süreçlerini yürütme
 • Müşterilerimiz ile iletişim sağlama, hizmetlerimiz hakkında bilgilendirme, kampanyalarımızdan haberdar etme ve alışverişe yardımcı olmak adına toplu e-posta ve SMS gönderme
 • Hizmet güvenliğini sağlama
 • Veri ve bilgi güvenliği süreçlerini yürütme
 • Piyasa yorumlama, satış, pazarlama analizleri, yönetimsel analizler, finansman planlaması yapma
 • Yasal raporlamalar yapma ve yetkili makamlardan gelen bilgi taleplerini cevaplandırma

ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra KVKK) madde 5’ de sayılan:

 • Kanunlarda açıkça öngörülme;
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olma;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olma;
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olma;
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olma;
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olma;
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olma hallerinde ve kanunun öngördüğü diğer şartlarda ve şekillerde “kaydedilme, depolanma, muhafaza edilme, değiştirilme, yeniden düzenlenme, açıklanma, aktarılma, devralınma, elde edilebilir hâle getirilme, sınıflandırılma ya da kullanılmanın engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme” ile gerçekleşmektedir.

Kişisel verileriniz işlendikleri amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenecek, depo ve muhafaza edilecek ve ileride isimlerini paylaşacağımız kişi ve şirketlere ve kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kişi ve kurumlara aktarılabilecektir.

3- KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHASI POLİTİKAMIZ NEDİR?

Kişisel verileriniz yukarıda saydığımız ilkelere bağlı olarak işlenme amaçları doğrultusunda ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli süre olan hukuki ilişki sona erdiği tarihten itibaren 10 yıl boyunca muhafaza edilecektir.

Kişisel verilerin imhası saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde gerçekleştirilmektedir. Farksepeti, periyodik imha süresini 6 ay olarak belirlemiştir. Buna göre, Farksepeti’nde her yıl Haziran ve Aralık aylarında periyodik imha işlemi gerçekleştirilir.

İmhaya konu bu verilerden elektronik ortamda yer alan kişisel veriler ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir. Fiziksel ortamda tutulan kişisel veriler hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir. Kâğıt ortamında yer alan kişisel veriler kâğıt kırpma makinelerinde geri döndürülemeyecek şekilde yok edilir.

4- HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Müşterilerimizce satın alınmak istenen ürünlere, ürün gruplarına sitemiz üzerinden kolayca ulaşılabilmesi, ilgilerini çekebilecek ürünlerin kolayca incelenebilmesi, beğenilen ürünlerde sorunsuz bir şekilde alışverişin yapılabilmesi ve bu ürünlerin alıcı adreslerine herhangi bir problem yaşanmaksızın ulaştırılabilmesi için gerekli olan ve bizim ile açık rızanız doğrultusunda paylaşmakta olduğunuz ilgili kişisel verileriniz şu şekildedir:

 • Kimlik verileri; Adınız, soyadınız, cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, öğrenim durumu ve mesleğiniz
 • İletişim verileri; Adresiniz, e-posta adresiniz, cep telefon numaranız
 
 • Müşteri İşlem verileri; Alışveriş/sipariş geçmişi, satın alınan ürün bilgisi, sipariş kayıtları, talep/şikayet bilgisi, yorum bilgisi ve yorumdaki veriler, puan ve değerlendirme bilgileri, özel gün kayıtları, ticari elektronik ileti izni, faydalanılan kampanyalar, kargo teslimat bilgileri, çağrı merkezi kayıtları

 • İşlem Güvenliği verileri; IP adresi, kullanıcı işlem kayıtları, parola bilgileri, web sitesi giriş çıkış bilgileri, kullanıcı adı bilgileri
 • Pazarlama verileri: Çerez kayıtları, kullanıcıların geçmişte yaptığı işlemler, ilgi alanları, tercih ettiği dil, hedefleme, alışkanlık ve beğenilere ilişkin kayıtlar

5- KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARIYORUZ?

Bizim ile açık rızanıza dayalı olarak paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi alışverişinizi sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilmeniz ve satın aldığınız ürünün her hangi bir problem yaşanmaksızın adresinize teslim edilebilmesi amacıyla KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, hizmetimizi ifa ederken aktarımın gerektirdiği ölçüde kargo şirketleri, iş ortakları ve tedarikçilere, bankalara vs. Farksepeti dağıtıcıları ve kuryelerine, yetkili kişi, resmi kurum ya da kuruluşlara,

Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere,

Vergi Usul Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı, Sayıştay, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara aktarıyoruz.

6- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ NEDİR?

Kişisel verileriniz, web sitemizdeki işlemlerinizden, çağrı merkezimiz ile kurduğunuz iletişimlerden ve yazılı başvurularınızdan; sözlü, yazılı, görsel ve benzeri kanallar aracılığıyla KVKK’nın 5.maddesinde düzenlendiği üzere;

 • “açık rızanıza bağlı olarak”,
 • “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve
 • “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması”

hukuki sebeplerine dayanarak web sitesinde işlemler yapmanız, çağrı merkezinde görüşme yapmanız ve elektronik ortamda başvuru formu doldurulması suretiyle otomatik yolla toplanacak ve işlenecektir.

7- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİ VE VERİLERİNİZİN HUKUKA AYKIRI İŞLEMELERDEN KORUNMASI İÇİN ALDIĞIMIZ TEDBİRLER NELERDİR?

Farksepeti ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince uluslararası ve ulusal teknik standartlar gözetilerek korunmaktadır. Bu bağlamda kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek ve ilgili verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik seviyesini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirleri çeşitli yöntemler ve güvenlik teknolojileri kullanarak gerçekleştirmekteyiz.

Bu doğrultuda kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması için almış olduğumuz tedbirleri örnek olarak şu şekilde sayabiliriz:

 • Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürlerimiz mevcuttur.
 • Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır.
 • Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim çalışmaları yapılmaktadır.
 • Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri bulunmaktadır.
 • Görev değişen veya işten ayrıldığı için görevi sonlanan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.
 • Anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.
 • Kişisel veriler minimizasyon ilkesine uygun işlenmektedir.
 • Kurum içi denetimler yapılmaktadır.
 • Elektronik sistemlerde şifreleme yapılmaktadır.

8- VERİLERİN İŞLENEMSİNE İLİŞKİN SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLAR NELERDİR?

KVKK’nın 11. maddesi gereği kişisel verilerinize ilişkin haklarınız şu şekildedir:

Veri sorumlusuna başvurarak kendinizle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 7nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış işlenmiş veya silinen veya yok edilen işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiziniz.

Kanun kapsamındaki talepleriniz için, aşağıdaki KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) BAŞVURU FORMU’nu doldurup;

 • Tepeören mahallesi Eski Ankara Asfaltı Üzeri no:136/D Tuzla/İstanbul adresine bizzat teslim edebilir,
 • Noter kanalıyla gönderebilir,
 • [email protected] e-posta adresine, sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.

KVKK madde 13’te düzenlenmiş olan hükme göre ilgili taleplerinizi talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti uygulayabiliriz.

Saygılarımızla;

Farksepeti.com – Vefa Uluslararası Toptan Gıda Paz.San.Tic.Ltd.Şti

Özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesini, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasını ve paylaşılmasını, tarafıma SMS (Kısa mesaj), E-posta, sesli mesaj, telesekreter ve benzeri yollardan ulaşılmasını, kişisel verilerimin gereken süre zarfında saklanmasını uygun buluyorum ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, daha ayrıntılı bilgi için kurum internet sitesinde yer alan “Aydınlatma Metni” hakkında da bilgilendirildiğimi, işbu metni okuyup anladığımı, metindeki kişisel verilerimin işlenmesine açık rıza gösterdiğimi,

Kabul ediyorum ☐

Kabul etmiyorum ☐

Veri Sahibi

 

Adı Soyadı

 

Tarih

 

İmza

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK)

BAŞVURU FORMU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 11. maddesinde ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine kişisel verilerinin işlenmesi ve muhafazasına ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. Bu haklarınızın kullanımı, KVKK 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince ilgili talebinizin yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle Veri Sorumlusu olan FARKSEPETİ.COM A.Ş.’e iletilmesiyle mümkündür. Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular için bu formu doldurup mail adresimize gönderebilir veya formu doldurup matbu olarak ayrıca kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile birlikte;

“Tepeören mahallesi Eski Ankara Asfaltı Üzeri No:136/D Tuzla İstanbul” adresine bizzat elden iletebilir veya noter kanalıyla gönderebilirsiniz. Tarafımıza iletmiş olduğunuz başvurular KVKK 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre, talebinizin bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde yanıtlanacaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti alınacaktır. Yanıtlarımız KVKK 13. maddesi hükmü gereğince yazılı ya da elektronik ortamda tarafınıza ulaştırılacaktır.


A- Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri

Adı

 

Soyadı

 

T.C. Kimlik Numarası

 

E-Posta (Belirtmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebiliriz)

 

Adres

 

B- Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

C- Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

 Adresime gönderilmesini istiyorum.

 E-posta adresime gönderilmesini istiyorum (E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebiliriz).

 Elden teslim almak istiyorum (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir).

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek varsa Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyip ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması hâlinde Şirketimiz söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.
Başvuru sahibinin adı-soyadı (Kişisel veri sahibi) :
Başvuru tarihi :
İmza :

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

(VEFA ULUSLARARASI TOPTAN GIDA PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ)


MADDE 1- KONU VE KAPSAM

İşbu satış sözleşmesi, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne uygun olarak düzenlenmiş bir Mesafeli Satış Sözleşmesi (Sözleşme)’ dir. Sözleşmenin konusu, MÜŞTERİ'nın SATICI'ya ait VEFA ULUSLARARASI TOPTAN GIDA PAZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Taraflar işbu Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

MADDE 2- TARAFLAR

1. SATICI:

Ünvan : VEFA ULUSLARARASI TOPTAN GIDA PAZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ

Adres : Tepeören Mah. Eski Ankara Asfaltı Caddesi No: 136/D Akfırat-Tuzla / İstanbul

Telefon :0850 308 25 15

Fax :0850 308 25 15

E-mail:[email protected]

Mersis No: 0883031376700028

2. MÜŞTERİ:

Teslim edilecek kişi: [Müşteri Adı]

Teslimat Adresi: [Müşteri Adresi]

Telefon: [Müşteri telefon numarası]

E-mail: [Müşteri e-mail adresi]

MADDE 3- FATURA BİLGİSİ

Adı/Soyadı/Unvanı: [Müşteri Adı]

Adres: [Müşteri Adresi]

Telefon: [Müşteri telefon numarası]

E-posta: [Müşteri e-mail adresi]

MADDE 4- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Tarih :

Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi, satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.

Ödeme şekli: Kredi Kartı

Teslimat adresi: [Müşteri Adresi]

Kredi Kartı ile Toplam … ₺

Müşteri, VEFA ULUSLARARASI TOPTAN GIDA PAZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ (Farksepeti) internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

Ürün Adı Adet Toplam Ürün Tutarı

MADDE 5- ÜCRETLER VE TAHSİLİ

5.1- Müşteri, sipariş öncesinde internet sitesi üzerinden, ürün satış fiyatı, teslimat masrafları, taşıma bedelleri ve diğer her türlü vergi, resim, harç gibi ek ücretlere ilişkin olarak bilgilendirilmiştir. Bu ücretlerin tamamı, müşterinin giriş yaptığı ve seçtiği kredi kartından, sipariş verildiğinde derhal tahsil edilecektir.

5.2- Herhangi bir nedenle müşteri tarafından ürün bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka/finans kuruşu tarafından iptal edilirse, Farksepeti, teslim yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.3- Ürünün tesliminden sonra müşteriye ait kredi kartının müşterinin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Farksepeti’ne ödememesi halinde, müşterinin kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 (üç) gün içinde Farksepeti’ne gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ve ürüne gelen zararlardan sorumluluk müşteriye aittir.

5.4- Müşteri ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün müşteriye teslimi öncesinde, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini müşteriden talep edebilir. Müşterinin talebe konu bilgi ve belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, ilgili taleplerin 24 (yirmi dört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

5.5- Müşteri her koşulda, Farksepeti’ne olan borçlarını ifada temerrüde düşmesi halinde, borcu gecikmeli ifasından dolayı Farksepeti’nin uğradığı zarar ve ziyanı tazmin edeceğini kabul eder.

5.6- Müşteri, kredi kartı ile yaptığı ödemelerinde kredi kartı faiz oranlarının, müşteri ile banka arasındaki sözleşme kapsamında uygulanacağını kabul eder.

5.7- Kredi kartı ile alınmış ürün için cayma hakkının kullanılması veya ürünün başka herhangi bir sebeple iadesi veya siparişin iptal edilmesi durumunda Farksepeti, ürün bedelinin kredi kartına iadesini, ilgili bankanın prosedürlerine göre yapmaktadır.

5.8- Ürünün, internet sitesi üzerinden belirlenen alıcıya teslimi öncesinde siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, Farksepeti, siparişi iptal edebilir.

5.9- Müşteriye bir hediye çeki tanımlanmış olması halinde, müşteri hediye çekini süresi içinde kullanmaz veya hediye çekini kullanım koşullarına aykırı ya da suiistimal edecek şekilde kullanırsa siparişin iptal edilmesi durumunda, müşteri hiçbir geri ödeme veya telafi talep edemez.

MADDE 6- GENEL HÜKÜMLER

6.1- Farksepeti, Ön Bilgilendirme Formu’nda müşteri bilgilendirmesini 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak gerçekleştirmiştir.

6.2- Müşteri, internet sitesindeki sözleşme konusu ürünün temel özellik ve niteliklerini, satış fiyatını, ödeme şeklini, teslimatına ilişkin Ön Bilgilendirme Formunu okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul eder.

6.3- Müşterinin Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından önce, Farksepeti tarafından kendisine mevzuat uyarınca verilmesi zorunlu tüm bilgileri doğru ve eksiksiz olarak verildiğini kabul eder.

6.4- Müşteri, tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini Ön Bilgilendirme Formunda yer alan SATICI iletişim bilgilerine ve/veya internet sitesinin sağladığı kanallarla ulaştırabilirler

6.5- Farksepeti, Sözleşme'den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan müşteriyi bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürünü tedarik edebilir.

6.6- Farksepeti, internet sitesi üzerinden duyurulan zamanlarda sipariş edilebilecek ürün adetlerine kısıtlama getirilebilir. Müşterinin internet sitesinden yapılan duyurularda belirtilen adetin üzerinde ürün sipariş etmesi halinde siparişler iptal edilebilecek ve yasal süresi içerisinde ürün bedelleri müşteriye iade edilecektir. Müşteri işbu hususları kabul ederek siparişini oluşturduğunu, adet sınırlamasını geçen siparişlerde Farksepeti’nin siparişi iptal etme hakkının olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 7- CAYMA HAKKI

7.1- Müşteri cayma hakkının kapsamı ve kullanma koşullarına ilişkin olarak Ön Bilgilendirme Formu’nda detaylı olarak bilgilendirilmiştir.

7.2- İlgili bilgilendirmede açıklandığı üzere cayma hakkının kullanılması için öngörülen 14 (on dört) günlük süre içinde Farksepeti’ne faks, e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün kullanılmamış ve ambalajının açılmamış olması şarttır. Ayrıca bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya müşteriye teslim edilen ürünün Farksepeti’ne gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 14 (on dört) gün içinde ürün bedeli müşteriye iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.

7.3- Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli Farksepeti tarafından karşılanır.

7.4- Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, ambalajı açılmış ürünler, kullanılmış ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.

MADDE 8- TESLİMAT

8.1- Müşteri’nin Farksepeti’nden satın almış olduğu ürün, internet sitesi üzerinden belirlediği, Ön Bilgilendirme Formu’nda açıkça yer alan adreste bulunan kişi/kişilere teslim edilecektir.

8.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için müşterinin yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde, ön bilgiler içinde açıklanan ve bağlayıcı olmayıp sadece tahmini olan süreler içinde müşteri veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

8.3- Ürünün teslimatı, Farksepeti’nin stokunun müsait olması ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen süre içerisinde gerçekleştirilir.

8.4- Müşterinin veya teslim edilecek kişinin teslim anında adreste bulunmaması durumunda müşterinin ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden Farksepeti sorumlu değildir.

8.5- Müşterinin veya teslim edilecek kişinin adresinde bulunmaması veya adres bilgilerinin yanlış verilmesinden dolayı, müşterinin ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün müşterinin kusurundan dolayı beklemiş olması ve/veya ürünün teslim edilememesi nedeniyle Farksepeti’ne iade edilmesinden dolayı oluşan giderler müşteriye aittir.

8.6- Farksepeti, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım klavuzları, işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, standartlara uygun şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dahilinde ifa etmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi beyan ve taahhüt eder.

8.7- Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Farksepeti ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

8.8- Farksepeti, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar ve teslimatın gerçekleşmesini engelleyen objektif nedenler sebebiyle sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu müşteriye bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde müşteri siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Müşterinin siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 (on dört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

MADDE 9- ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLEN HUSUSLAR VE MÜŞTERİNİN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

9.1- Müşteri, internet sitesi üzerinden işbu Sözleşme'yi kabulü ile sözleşmenin kurulması ve ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce internet sitesindeki ilgili tüm genel-özel açıklamaları incelediğini, Ön Bilgilendirme Formunu okuduğunu, anladığını ve kendisine aşağıdaki gerekli bilgilendirmelerin yapıldığını kabul eder.

 1. a) ATICI'nın unvan, adres ve tüm iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,

 2. b) Ürünler için SATICI tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,

 3. c) Sözleşme konusu ürünlerin ödeme yöntem-araçları ile ürünlerin temel özellik ve nitelikleri, vergiler ve masraflar da dahil toplam fiyatı,

 4. d) Ürünlerin müşteriye taslimine ilişkin bilgiler,

 5. e) Sözleşme'nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda tarafların sorumlulukları,

 6. f) Müşterinin cayma hakkına sahip olmadığı ürün/ürünler/ürün grupları,

 7. g) ALICI’nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda ALICI’nın cayma hakkını kaybedeceği,

 8. h) Cayma hakkının nasıl kullanılacağı, talebin nasıl iletileceği, cayma hakkının kullanılamaması, neticesi ve bu işlemlerde takip edilen hususları,

 9. i) Müşterinin, internet sitesinde uygulanabilecek çeşitli fırsatlara ilişkin yararlanma koşullarının detayları,

 10. j) Sözleşmeye ilişkin verilerin Satıcı tarafından üç yıl süre ile nezdinde saklayabileceği,

 11. k) Uyuşmazlık hallerinde müşterinin SATICI’ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvuru yolları olan 6502 Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri'ne başvuru yapabileceği.

9.2- Müşteri, internet sitesine üye olurken paylaştığı bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle Farksepeti’nin uğrayacağı tüm zararları, Farksepeti’nin bildirimi üzerine derhal tazmin edeceğini taahhüt eder.

9.3- Farksepeti, internet sitesinde ilan ettiği promosyonları/kampanyaları ve hediye çeklerinin geçerliğini dilediği zaman durdurma, güncelleme veya koşullarını değiştirme hakkına sahiptir. Müşteri, internet sitesi üzerinden vereceği her bir sipariş öncesi ilgili promosyon/kampanya, hediye çeki kullanım koşullarını incelemesi gerekmektedir.

9.4- Müşteri, sözleşme konusu ürünleri teslim almadan önce muayene etmelidir. Teslim alınan ürün, müşterinin siparişteki taleplerine uygun, hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Ezik, kırık, ambalajı yırtılmış, yıpranmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü teslim alması veya eksik bir ürüne ilişkin Farksepeti’ne derhal bildirimde bulunmaması halinde, sorumluluk müşteriye aittir.

9.5- Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, müşteriye aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa ürün kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

9.6- Müşterinin veya teslim edilecek kişinin adresinin yanlış verilmiş olması veya adresinde bulunmamasından dolayı ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün müşterinin kusurundan dolayı beklemiş olması ve/veya ürünün teslim edilememesi nedeniyle Farksepeti’ne iade edilmesinden dolayı oluşan her türlü giderlerin de müşteriye ait olduğunu ve Farksepeti’nin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.7- 10 adet ve üzeri alımlarda Farksepeti iptal etme hakkını saklı tutar.

MADDE 10- GÖREVLİ VE YETKİLİ YARGILAMA MAKAMLARI

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, bu parasal değeri aşan uyuşmazlıklarda müşterinin veya Farksepeti’nin yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri görevli ve yetkilidir.

MADDE 11- DELİL SÖZLEŞMESİ

Müşteri, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda Farksepeti’nin resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, ilgili bu 11. maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 12- YÜRÜRLÜK

Müşterinin, internet sitesi üzerindeki “Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni okudum ve kabul ediyorum” seçeneğini onaylaması ile Ön Bilgilendirme Formu ve 12 (on iki) maddeden ibaret iş bu Sözleşme’nin tüm koşulları derhal yürürlüğe girer.
 

SATICI

VEFA ULUSLARARASI TOPTAN GIDA PAZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ

ALICI

[Müşteri Adı]

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

(VEFA ULUSLARARASI TOPTAN GIDA PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ)


Farksepeti.com internet sitesi üzerinden vermekte olduğunuz sipariş için yapacağınız Mesafeli Satış Sözleşmesi (Sözleşme) öncesinde işbu Ön Bilgilendirme Formu, bilgi amaçlı olarak tarafınıza sunulmaktadır.


1. SATICI BİLGİLERİ

Ünvan : VEFA ULUSLARARASI TOPTAN GIDA PAZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ (Farksepeti)

Adres : Tepeören Mah. Eski Ankara Asfaltı Caddesi No: 136/D Akfırat-Tuzla / İstanbul

Telefon :0850 308 25 15

Fax :0850 308 25 15

E-mail:[email protected]

Mersis No: 0883031376700028


2. MÜŞTERİ BİLGİLERİ

Teslim edilecek kişi: [Müşteri Adı]

Teslimat Adresi: [Müşteri Adresi]

Telefon: [Müşteri telefon numarası]

E-mail: [Müşteri e-mail adresi]


3. FATURA BİLGİLERİ

Adı/Soyadı/Unvanı: [Müşteri Adı]

Adres: [Müşteri Adresi]

Telefon: [Müşteri telefon numarası]

E-posta: [Müşteri e-mail adresi]


4. SİPARİŞ KONUSU ÜRÜNÜN AÇIKLAMASI

Ürün Adı – Adet – Toplam Ürün Tutarı


5. TANIMLAR

Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin yorumlanmasında aşağıdaki tanımlar esas alınmıştır.

Taraf(lar): Müşteri ve/veya Farksepeti.

Farksepeti: Vefa Uluslararası Toptan Gıda Paz. San. Tic. Ltd. Şti.

Müşteri: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek veya tüzel kişi,

İnternet sitesi: Farksepeti’nin müşterilerine sunduğu ürünlerin/hizmetlerin sipariş edilebildiği tüm fikri ve sınai hakları Farksepeti’ne ait olan internet sitesi.

Sözleşme: Taraflar arasında bu Form’da yer alan bilgiler uyarınca kurulan mesafeli satış sözleşmesi.

Mesafeli Satış Sözleşmesi: Satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dâhil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşme.

Ürün: Farksepeti’nin hizmet verdiği bölgelerde, müşteri tarafından internet sitesinde yer alan seçenekler arasından seçilen ve Farksepeti tarafından, müşteri’ye sunulan hizmet veya mal.

Kanun: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

Yönetmelik: Mesafeli Satışlar Yönetmeliği’ni,


6. ÖDEME

İnternet sitesi üzerinden aksi açıkça belirtilmediği takdirde, ürün’ün satış fiyatı, teslimat masrafları, taşıma araçlarına ilişkin bedeller ve diğer her türlü vergi, resim, harç gibi ek ücretler Müşteriye aittir. Bu ücretlerin tamamı müşterinin seçtiği kredi/banka kartından, sipariş verildiğinde tahsil edilecektir.

Herhangi bir nedenle müşteri tarafından ödeme yapılmaz veya yapılan ödeme banka/finans kuruşu tarafından iptal edilirse, Farksepeti, teslim yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Müşteri, kredi/banka kartı ile yapılan ödemelerde, ilgili kart faiz oranlarının, müşteri ile banka arasındaki sözleşme kapsamında uygulanacağını kabul eder.


7. TESLİMAT

İnternet sitesi üzerinde gösterilen teslimat süresi, bağlayıcı olmayıp Farksepeti’nin teslimatı gerçekleştirmeyi hedeflediği tahmini bir süredir. Ürün, sipariş tarihinden itibaren 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmamak koşulu ile müşteri veya müşterinin gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa en kısa zamanda teslim edilir.

Müşteri, sipariş tarihinden itibaren 30 (otuz) günlük süre içerisinde teslimatın gerçekleşmemiş olması halinde siparişini iptal edebilir.

Farksepeti, kendi belirlediği ve internet sitesi üzerinden sipariş verilebilen kapsama alanlarında teslimat yapmaktadır. İnternet sitesi üzerinden sipariş alınabilen bu kapsama alanları haricinde teslimat gerçekleştirilmemektedir.

Ürün, müşterinin sipariş verirken bildirdiği kendi adresi veya teslim edilecek kişinin adresine teslim edilir. Müşterinin veya teslim edilecek kişinin teslim anında adreste bulunmaması durumunda müşterinin ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlar ve giderlerden Farksepeti sorumlu değildir. Farksepeti, böyle bir durumda edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş kabul edilir.

Müşterinin veya teslim edilecek kişinin adresinde bulunmaması veya adres bilgilerinin yanlış verilmesinden dolayı, müşterinin ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün müşterinin kusurundan dolayı beklemiş olması ve/veya ürünün teslim edilememesi nedeniyle Farksepeti’ne iade edilmesinden dolayı oluşan giderler müşteriye aittir.

Müşterinin sipariş verdiği ürünün tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması halinde Farksepeti, müşteriyi bilgilendirip açıkça onayını almak koşuluyla, ilgili ürün ile aynı fiyat ve kalitede farklı bir ürünü tedarik edebilir. Müşterinin böyle bir duruma açıkça onay vermezse siparişi iptal edilir.

Mücbir sebep hallerinin (teslimatı engelleyen hava muhalefetleri, ulaşım kesintisi, altyapı ve internet arızaları, yangın, deprem, sel baskını, diğer doğal afetler ile salgın hastalık gibi olağanüstü olayları, kargaşa, yaygın şiddet hareketleri, grev veya resmi makamların düzenlemeleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın taraflar’ın yükümlülüklerini yerine getirmesini objektif olarak engelleyebilecek veya geciktirebilecek nitelikteki durumlar) varlığı nedeniyle teslimatın gerçekleştirilemeyeceğinin anlaşılması üzerine Farksepeti, bu durumu müşteriye, mümkün olan en kısa sürede bildirir. Bu takdirde müşteri, siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Müşterinin siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar mücbir sebep mani olmadığı sürece 14 (on dört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.


8. CAYMA HAKKI

Müşteri veya müşteri tarafından belirlenen üçüncü kişi, ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de ürünü teslim almayı beklemeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün başlar.

Cayma talebinin cayma hakkı süresi dolmadan Farksepeti’ne yöneltilmesi yeterlidir. Cayma hakkının kullanılmasında müşteri, EK’te yer alan formu kullanabileceği gibi yukarıda iletişim bilgileri paylaşılan Farksepeti’ne cayma kararını bildiren açık bir beyanda da bulunabilir.

Farksepeti, müşterinin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde ürün tutarını müşteriye iade edecektir.

Müşteri cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren en geç 10 (on gün) içinde ürünü, Farksepeti veya yetkilendirilmiş olan kişiye her hangi bir kayıp olmak sızın ayıpsız, hasarsız ve tam olarak tek seferde geri göndermek zorundadır. Aksi taktirde müşteri, ilgili her zarardan sorumlu olacaktır.

Cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

Ayrıca, aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz:

Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Cayma hakkının istisnasını teşkil eden hallerde cayma hakkından faydalanılamayacağı gibi, bu hakkı usulüne uygun veya zamanında kullanmadığı durumda Müşteri, cayma hakkını kaybeder.

Müşteri, cayma hakkını Ön Bilgilendir Formu ekinde yer alan örnek cayma formunu da doldurup iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta aracılığıyla bildirerek de kullanabilir. Bu şekilde veya Farksepeti’nin iletişim bilgileri üzerinden ilgili cayma talebini ileten müşteri, talebi ilettiği tarihten itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde ürünü herhangi bir kargo şirketi ile masrafları Farksepeti’ne ait olmak üzere iade edebilecektir. Cayma hakkı kapsamında iade edilecek ürünün fatura aslı, kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa ürün ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir.

Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (on dört) gün içerisinde ürün bedeli müşteriye ödediği şekilde iade edilir.


9. GÖREVLİ VE YETKİLİ YARGILAMA MAKAMLARI

Taraflar, işbu sözleşmenin uygulanmasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, bu parasal değeri aşan uyuşmazlıklarda müşterinin veya Farksepeti’nin yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri görevli ve yetkili olacağını kabul etmiştir.


10. DİĞER HUSUSLAR

İnternet sitesi üzerinden kabul edilmesi halinde, işbu Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi, internet sitesine kayıt olurken iletilen e-posta adresine gönderilir. Müşteri bu belgelere internet sitesi üzerinden her zaman erişebilir. Siparişe ilişkin tüm kayıtlar, ilgili yasalar çerçevesinde en az 3 (üç) yıl süre ile Farksepeti kayıtlarında saklanacaktır.

İşbu Form, Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır ve müşterinin internet sitesi üzerinden elektronik olarak onayladığı an itibariyle geçerli olup Sözleşme ile birlikte bağlayıcı olarak uygulanır.

Müşteri onayladığı işbu Form ile, satışa konu ürünün temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat işlemleri, iade ve cayma hakkı ile iletişim dahil tüm hususlarda bilgilendirilmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


EK
CAYMA FORMU

(Bu form, sadece ürün/ürünlere ilişkin cayma hakkı kullanılmak istenildiğinde doldurup gönderilecektir.)

VEFA ULUSLARARASI TOPTAN GIDA PAZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ (Farksepeti)’ ye

Bu formla aşağıdaki malların satışına veya hizmetlerin sunulmasına ilişkin sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.

 1. Sipariş tarihi veya teslim tarihi:

 2. Cayma hakkına konu mal veya hizmet:

 3. Cayma hakkına konu mal veya hizmetin bedeli:

 4. Müşterinin adı ve soyadı:

 5. Müşterinin telefon numarası:

 6. Müşterinin bildirdiği teslimat adresi:

 7. İmza (Sadece kağıt üzerinde gönderilmesi halinde):

 8. Tarih:
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Bu sitede çerez kullanılmaktadır. Hangi çerezlerin kullanıldığını görmek ve yönetmek için tıklayınız.