KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ

Vefa Uluslararası Toptan Gıda Paz.San.Tic.Ltd.Şti – farksepeti.com, (bundan sonra Farksepeti) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi uyarınca hazırladığımız ve şirketin kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız;

1- VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNDEN SORUMLU KİŞİ VE TEMSİLCİSİ KİMDİR?

Bizim ile paylaşacağınız kişisel verileriniz, Tepeören mahallesi Eski Ankara Asfaltı Üzeri no:136/D Tuzla/İstanbul adresinde mukim, ticaret sicil gazetesine 811538 no ile kayıtlı, 0883031376700028 mersis no’ lu, Tuzla Vergi Dairesi, 8830313767 no’ lu vergi mükellefi, Farksepeti tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda açıklayacağımız kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.

Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:

Adres : Tepeören mahallesi Eski Ankara Asfaltı Üzeri no:136/D Tuzla/İstanbul

Telefon : 08503082515

E-posta : [email protected]

İnternet sitesi : www.farksepeti.com

2- KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ AMAÇLARLA İŞLENEBİLİR?

Kişisel verileriniz, Farksepeti web sitemize üye olduğunuz veya alışveriş yaptığınız ya da çevrimiçi olarak ürünlerimizi incelediğiniz, site üzerinde işlemler yaptığınız sırada, çağrı merkezimiz ile iletişim kurduğunuzda veya yazılı başvuruda bulunduğunuzda depolanmakta ve işlenmektedir. Açık rızanıza bağlı olarak bizim ile paylaşmış olduğunuz bu kişisel verilerinize ilişkin veri işleme işi, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru olarak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yalnızca aşağıda açıklanan amaçlarımız çerçevesinde:

ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra KVKK) madde 5’ de sayılan:

Kişisel verileriniz işlendikleri amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenecek, depo ve muhafaza edilecek ve ileride isimlerini paylaşacağımız kişi ve şirketlere ve kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kişi ve kurumlara aktarılabilecektir.

3- KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHASI POLİTİKAMIZ NEDİR?

Kişisel verileriniz yukarıda saydığımız ilkelere bağlı olarak işlenme amaçları doğrultusunda ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli süre olan hukuki ilişki sona erdiği tarihten itibaren 10 yıl boyunca muhafaza edilecektir.

Kişisel verilerin imhası saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde gerçekleştirilmektedir. Farksepeti, periyodik imha süresini 6 ay olarak belirlemiştir. Buna göre, Farksepeti’nde her yıl Haziran ve Aralık aylarında periyodik imha işlemi gerçekleştirilir.

İmhaya konu bu verilerden elektronik ortamda yer alan kişisel veriler ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir. Fiziksel ortamda tutulan kişisel veriler hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir. Kâğıt ortamında yer alan kişisel veriler kâğıt kırpma makinelerinde geri döndürülemeyecek şekilde yok edilir.

4- HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Müşterilerimizce satın alınmak istenen ürünlere, ürün gruplarına sitemiz üzerinden kolayca ulaşılabilmesi, ilgilerini çekebilecek ürünlerin kolayca incelenebilmesi, beğenilen ürünlerde sorunsuz bir şekilde alışverişin yapılabilmesi ve bu ürünlerin alıcı adreslerine herhangi bir problem yaşanmaksızın ulaştırılabilmesi için gerekli olan ve bizim ile açık rızanız doğrultusunda paylaşmakta olduğunuz ilgili kişisel verileriniz şu şekildedir:

 
  • Müşteri İşlem verileri; Alışveriş/sipariş geçmişi, satın alınan ürün bilgisi, sipariş kayıtları, talep/şikayet bilgisi, yorum bilgisi ve yorumdaki veriler, puan ve değerlendirme bilgileri, özel gün kayıtları, ticari elektronik ileti izni, faydalanılan kampanyalar, kargo teslimat bilgileri, çağrı merkezi kayıtları

5- KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARIYORUZ?

Bizim ile açık rızanıza dayalı olarak paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi alışverişinizi sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilmeniz ve satın aldığınız ürünün her hangi bir problem yaşanmaksızın adresinize teslim edilebilmesi amacıyla KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, hizmetimizi ifa ederken aktarımın gerektirdiği ölçüde kargo şirketleri, iş ortakları ve tedarikçilere, bankalara vs. Farksepeti dağıtıcıları ve kuryelerine, yetkili kişi, resmi kurum ya da kuruluşlara,

Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere,

Vergi Usul Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı, Sayıştay, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara aktarıyoruz.

6- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ NEDİR?

Kişisel verileriniz, web sitemizdeki işlemlerinizden, çağrı merkezimiz ile kurduğunuz iletişimlerden ve yazılı başvurularınızdan; sözlü, yazılı, görsel ve benzeri kanallar aracılığıyla KVKK’nın 5.maddesinde düzenlendiği üzere;

hukuki sebeplerine dayanarak web sitesinde işlemler yapmanız, çağrı merkezinde görüşme yapmanız ve elektronik ortamda başvuru formu doldurulması suretiyle otomatik yolla toplanacak ve işlenecektir.

7- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİ VE VERİLERİNİZİN HUKUKA AYKIRI İŞLEMELERDEN KORUNMASI İÇİN ALDIĞIMIZ TEDBİRLER NELERDİR?

Farksepeti ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince uluslararası ve ulusal teknik standartlar gözetilerek korunmaktadır. Bu bağlamda kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek ve ilgili verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik seviyesini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirleri çeşitli yöntemler ve güvenlik teknolojileri kullanarak gerçekleştirmekteyiz.

Bu doğrultuda kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması için almış olduğumuz tedbirleri örnek olarak şu şekilde sayabiliriz:

8- VERİLERİN İŞLENEMSİNE İLİŞKİN SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLAR NELERDİR?

KVKK’nın 11. maddesi gereği kişisel verilerinize ilişkin haklarınız şu şekildedir:

Veri sorumlusuna başvurarak kendinizle ilgili;

haklarına sahipsiziniz.

Kanun kapsamındaki talepleriniz için, aşağıdaki KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) BAŞVURU FORMU’nu doldurup;

KVKK madde 13’te düzenlenmiş olan hükme göre ilgili taleplerinizi talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti uygulayabiliriz.

Saygılarımızla;

Farksepeti.com – Vefa Uluslararası Toptan Gıda Paz.San.Tic.Ltd.Şti

Özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesini, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasını ve paylaşılmasını, tarafıma SMS (Kısa mesaj), E-posta, sesli mesaj, telesekreter ve benzeri yollardan ulaşılmasını, kişisel verilerimin gereken süre zarfında saklanmasını uygun buluyorum ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, daha ayrıntılı bilgi için kurum internet sitesinde yer alan “Aydınlatma Metni” hakkında da bilgilendirildiğimi, işbu metni okuyup anladığımı, metindeki kişisel verilerimin işlenmesine açık rıza gösterdiğimi,

Kabul ediyorum ☐

Kabul etmiyorum ☐

Veri Sahibi

 

Adı Soyadı

 

Tarih

 

İmza