ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1- TARAFLAR

İşbu Farksepeti Üyelik Sözleşmesi ("Sözleşme" farksepeti.com internet sitesinin sahibi, Tepeören Mahallesi Eski Ankara Asfaltı Üzeri No:136/D No:2 adresinde mukim VEFA ULUSLARARASI TOPTAN GIDA PAZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ (bundan sonra "Farksepeti") ile farksepeti.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (bundan sonra "Üye") arasında akdedilmiştir.

2- SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu sözleşme, üyenin, farksepeti.com internet sitesi üzerinden Farksepeti’nin sunduğu hizmetlerden faydalanmasına ve internet sitesinin kullanılmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.

3- TANIMLAR

Üyelik Sözleşmesi’nin yorumlanmasında aşağıdaki tanımlar esas alınmıştır:

Taraf(lar): Üye ve/veya Farksepeti.

Farksepeti: Vefa Uluslararası Toptan Gıda Paz.San.Tic.Ltd.Şti.

Üye: İşbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında internet sitesine üye olan ve site üzerinde verilen ilanlarla satışa sunulan ürün ve/veya hizmetleri inceleyen, satın alan gerçek kişiyi ifade eder.

İnternet sitesi: Farksepeti’nin müşterilerine sunduğu ürünlerin/hizmetlerin sipariş edilebildiği tüm fikri ve sınai hakları Farksepeti’ne ait olan internet sitesi.

Sözleşme: Taraflar arasında kurulan üyelik sözleşmesi.

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası: Üyeler'in internet sitesi üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, Farksepeti tarafından işlenmesini düzenleyen ve internet sitesi üzerinden erişilebilecek olan metni ifade eder.

4- TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1- Üye, üyelik kaydını oluşturması ile Üyelik Sözleşmesi’ni okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını ve işbu Üyelik Sözleşmesi’nde bulunan ve sözleşmede yapılacak değişiklikler başta olmak üzere zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini, işbu sözleşmede belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2- Farksepeti, işbu sözleşme metnini internet sitesi üzerinde yayınlamış olup üyelerin ilgili metne internet sitesi üzerinden ulaşma imkanları bulunmaktadır.

4.3- Üye, internet sitesi üyeliği için gerekli olan bilgileri doğru ve güncel olarak girmelidir. Aksi halde bu sebeple uğrayacağı zararlardan Farksepeti sorumlu olmayacaktır. Ayrıca üye, yanlış bilgiler girerek üyelik açması kaynaklı Farksepeti’nin uğrayacağı her türlü zarardan sorumludur.

4.4- Üyelik, internet sitesinde bulunan üyelik sözleşmesinde istenen gerekli bilgilerin yazılması ve Farksepeti’nin onayı üzerine başlar. Üye, internet sitesindeki iletişim bilgileri üzerinden Farksepeti ile iletişim sağlayarak üyeliğini istediği zaman sonlandırabilir.

4.5- Bir üyelik hesabı için birden fazla kişinin hak talep etmesi ve ilgili üyelik hesabının kime ait olduğu konusunda bir uyuşmazlığın vuku bulması halinde ilgili üyelik hesabının, sistemde kayıtlı cep telefonuna sahip kişiye ait olduğu kabul edilir.

4.6- İnternet sitesinin kullanımının, site yorumlarının ve her türlü işlem hukuka ve ahlak kurallarına uygun olmalıdır. Aksi halde oluşacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluktan ve zarardan münhasıran üye sorumludur.

4.7- Üyelik kullanıcı adı ve şifresi üye tarafından oluşturulmakta olup bu bilgilerin güvenliği ve gizliliği üyenin sorumluluğundadır. Üye kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerden kendisi sorumludur. İlgili işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği şeklinde her hangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremez ve yükümlülüklerinden kaçınamaz.

4.8- Üye, internet sitesinden haksız faydalanma, siteyi bozma, kopyalama, yanlış bilgiler veya başka kişilerin bilgileri ile sahte hesap açma, hukuka ve ahlaka aykırı yorumlar ve notlar yazma, siteyi çeşitli yazılımlarla hackleme, siber saldırıda bulunma, kopyalama, verileri çalma veya zarar verme, fikri mülkiyet haklarına tecavüz edecek şekilde işlemlerde bulunmak başta olmak üzere internet sitesini hukuka ve ahlaka aykırı olarak kullanamaz.

4.9- İnternet sitesini hukuka ve ahlaka aykırı kullanımının tespiti başta olmak üzere Farksepeti, üyenin üyelik hesabını her zaman tek taraflı olarak kısmen veya tamamen dondurabilir veya kapatabilir.

4.10- Farksepeti’nin internet sitesinin hukuka ve ahlaka aykırı her türlü kullanımından kaynaklanacak ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır. Ayrıca üyenin internet sitesini hukuka ve ahlaka aykırı kullanması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, 3.kişiler aleyhine vuku bulacak doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan Farksepeti sorumlu değildir.

4.11- İnternet sitesindeki her türlü metin, içerik, tasarımlar, yazılımlar, görsel içerikler, logolar, görünümler vb. ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları Farksapeti’ne ait olup lisans sahibi Farksepeti’dir. Sitedeki Kullanıcı Farksepeti’nin yazılı izni olmaksızın bu içerikleri kullanamaz.

4.12- Farksepeti, internet sitesinin içeriğini, tasarımını ve yazılımını her hangi bir ihtarda bulunmaksızın dilediği zaman değiştirme, üyelere sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme, durdurma ya da sonlandırma ve dilediği zaman internet sitesinde kayıtlı olan kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkına sahiptir.

4.13- Farksepeti, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni ve internet sitesinde yer alan her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla daha önceden herhangi bir ihtarda bulunmadan internet sitesinde ilan edip tek taraflı olarak değiştirebilir. Sözleşme'nin değişen hükümleri, internet sitesinde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

4.14- Farksepeti, üyelerin kendi açık rızalarıyla paylaşmış oldukları elektronik posta adresleri veya telefon numaraları üzerinden, üyelerine sağladığı hizmetlere ilişkin bilgilendirmelerde bulunabilir. Üye, işbu Sözleşme'yi onaylamakla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesine rıza göstermiş sayılacaktır. Üye ilgili bilgilendirmeleri almak istememesi durumunda Farksepeti Müşteri Hizmetlerine bu talebini ileterek, elektronik posta ve/veya SMS gönderim iptali işlemini gerçekleştirebilecektir. Diğer yandan üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını her zaman güncel tutmakla yükümlüdür.

4.15- Farksepeti, üyenin üyelik bilgilerini Kişisel Verilerin Korunması ve diğer yasal mevzuatlar kapsamında işleyebilir ve yetkili, resmi makamlara aktarabilir.

5- DİĞER HÜKÜMLER

5.1- Üyenin işbu sözleşme ile paylaştığı her bir veri, Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni’imizde belerttiğimiz Veri İşleme Politikamıza uygun olarak korunmakta ve ilgili yasal düzenlemeler kapsamında gizliliği sağlanmaktadır. İnternet sitemizden ulaşabileceğiniz Aydınlatma Metni’nde belirttiklerimiz haricinde her hangi bir şekilde bilgileriniz paylaşılmamakta, aktarılmamakta, işlenmemekte ve gizliliği korunmaktadır.

5.2- Olağanüstü ve olağandışı haller de dahil olmak üzere internet sitesi ve ilgili sistemlere ilişkin Farksepeti’nin kusuru olmaksızın vuku bulan her türlü arıza, bakım, onarım, iyileştirme Farksepeti’nin işbu Sözleşme'den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Farksepeti, sayılan bu sebepler sonucunda ifası engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

5.3- Üye, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda Farksepeti’nin resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, ilgili bu 5.3. maddenin, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt eder.

6- SÖZLEŞMENİN FESHİ

Taraflardan her biri işbu sözleşmeyi, karşı tarafa yapacağı tek taraflı bir bildirim ile her zaman feshedebilir.

7- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, bu parasal değeri aşan uyuşmazlıklarda İSTANBUL ANADOLU Mahkemeleri ve İcra Daireleri görevli ve yetkilidir.

8- YÜRÜRLÜK

Üye'nin üyelik kaydı, üyenin 8 (sekiz) maddeden ibaret işbu Sözleşme'yi okumaıs ve kabul etmesiyle gerçekleşir. Üyelik kaydının gerçekleşmesi ile İşbu Sözleşme aynı anda akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.